İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

VERBİS’e Kayıt Olma Süreleri Uzatıldı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca oluşturulan veri sorumluları siciline (VERBİS) kayıt olmaları zorunlu. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Kurulun 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası yaptırımı uygulama görev ve yetkisi bulunuyor. (Anılan rakamlar her yıl yeninden değerleme oranı kadar artırılır. 2021 için söz konusu rakamlar yaklaşık olarak 39 bin TL ile 2 milyon TL arasındalar.)

Kurul daha önce çeşitli nedenlerle VERBİS’e kayıt sürelerini birkaç kez ötelemişti. Son olarak, 11 Mart 2021’deki duyurusuyla Kovid-19 salgını nedeniyle süreleri bir kez daha uzattı. (Resmi Gazetede yayımlanmış olan ilgili karar için tıklayınız.)

Buna göre, veri sorumlularının VERBİS’e kayıt sürelerinin son tarihi şu şekilde değişti:

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021

Bir yorum

Yorumlar kapatıldı ancak, geri izlemeler ve pingback'ler açık.